תודה לכולם על הפיכת האתר לפופולרי לא רק בישראל, אלא בכל העולם. כפי שהכרזנו בעבר על סגירת האתר. היום הגיע אנו מפסיקים את השירות שלנו חינמי
Top 3 Players
Priel Waskar
Priel Waskar
Points : 109
Ashok Bhagat
Ashok Bhagat
Points : 97
Mani Ratnam Rai
Mani Ratnam Rai
Points : 89Beer Sheva Masters
Israel Domestic Cricket

[Guest Book] [Photo Gallery] [Videos] [Link Exchange]

Top Player Ranking

# Name Team Previous Rank Rank
1 Priel Waskar Beer Sheva Masters 75 66 (+9)
2 Ashok Bhagat Beer Sheva Masters 108 74 (+34)
3 Mani Ratnam Rai Beer Sheva Masters 118 81 (+37)
4 Benny Gudkar Beer Sheva Masters 125 101 (+24)
5 Anubhav Rawat Beer Sheva Masters 113 120 (-7)
6 Samson Ashtamkar Beer Sheva Masters 159 124 (+35)
7 Yaniv Dhokarkar Beer Sheva Masters 174 133 (+41)
8 Naor Gudker Beer Sheva Masters 135 137 (-2)
9 Yacob Penkar Beer Sheva Masters 181 161 (+20)
10 Shmoel Jawlekar Beer Sheva Masters 197 199 (-2)
11 Reuel Solomon Beer Sheva Masters 198 200 (-2)
12 Raju Baskar Beer Sheva Masters 213 205 (+8)
13 Aviad Mashilkar Beer Sheva Masters 203 207 (-4)
14 Nir Peretz Beer Sheva Masters 225 227 (-2)
15 Benny Saigaokar Beer Sheva Masters 237 236 (+1)
16 Yoel Charikar Beer Sheva Masters 255 255
17 George Sheader Beer Sheva Masters 257 257
18 Ayman Abu Elkiya Beer Sheva Masters 291 291

Copyright 2013 - IsraCricketTime in Israel

Upcoming Birthday
Yaniv Dhokarkar
Yaniv Dhokarkar
26th Nov
Shmoel Jawlekar
Shmoel Jawlekar
16th Dec
Ashok Bhagat
Ashok Bhagat
18th Dec
IsraCricket
How Do You Rate This Site ?
Excellent
Good
Poor


View Results
Version 2.08

 
This Page Viewed : Times

Thanks to everyone for making this site popular not only in Israel but all over the world. As we previously announced of closing this site. The day has come we are discontinuing our free service.

counter widget
counter widget

visitors by country counter
flag counter

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive DHTML / JavaScript Menu by TwinHelix Designs