תודה לכולם על הפיכת האתר לפופולרי לא רק בישראל, אלא בכל העולם. כפי שהכרזנו בעבר על סגירת האתר. היום הגיע אנו מפסיקים את השירות שלנו חינמי
Top 3 Players
Isaac Talkar
Isaac Talkar
Points : 136
Manish S
Manish S
Points : 136
Navin Parrera
Navin Parrera
Points : 99Lod Rangers
Israel Domestic Cricket

[Guest Book] [Photo Gallery] [Videos] [Link Exchange]

Top Player Ranking

# Name Team Previous Rank Rank
1 Isaac Talkar Lod Rangers 41 42 (-1)
2 Manish S Lod Rangers 42 43 (-1)
3 Navin Parrera Lod Rangers 72 74 (-2)
4 Johnson Pedru Lod Rangers 76 78 (-2)
5 Raymond Talkar Lod Rangers 90 93 (-3)
6 Isaac Samson Lod Rangers 99 100 (-1)
7 Navin Shetty Lod Rangers 117 119 (-2)
8 Samuel (Ronny) Borgawkar Lod Rangers 134 136 (-2)
9 Levi Nagawkar Lod Rangers 151 153 (-2)
10 Uriel Sampson Lod Rangers 190 191 (-1)
11 Melvin Michel Lod Rangers 196 197 (-1)
12 Eliezer (Sunny) Samson Lod Rangers 204 205 (-1)
13 Shimon Solomon Pazerkar Lod Rangers 213 214 (-1)

Copyright 2013 - IsraCricketTime in Israel

Upcoming Birthday
Melvin Michel
Melvin Michel
30th Dec
Navin Parrera
Navin Parrera
16th Jan
IsraCricket
How Do You Rate This Site ?
Excellent
Good
Poor


View Results
Version 2.08

 
This Page Viewed : Times

Thanks to everyone for making this site popular not only in Israel but all over the world. As we previously announced of closing this site. The day has come we are discontinuing our free service.

counter widget
counter widget

visitors by country counter
flag counter

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive DHTML / JavaScript Menu by TwinHelix Designs