תודה לכולם על הפיכת האתר לפופולרי לא רק בישראל, אלא בכל העולם. כפי שהכרזנו בעבר על סגירת האתר. היום הגיע אנו מפסיקים את השירות שלנו חינמי
Top 3 Players
Shifron Waskar
Shifron Waskar
Points : 149
Manoj Lakra
Manoj Lakra
Points : 131
Raymond Waskar
Raymond Waskar
Points : 123Beer Sheva CC
Israel Domestic Cricket

[Guest Book] [Photo Gallery] [Videos] [Link Exchange]

Achievers

Mar 2016
To
Feb 2017
Batting
Min 7 Inns
Min 140 Runs
Nir Dhokarkar Achieved 1st Prize For Best Batsman Of The Year. Played (8-Matches) (8-Innings) (2-N/O) (231-Runs) (63 -H/S) (2-50's) (0-100's) (38.50-Average) (112.68-S/R)
Ronen Waskar Achieved 2nd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (14-Matches) (14-Innings) (0-N/O) (225-Runs) (53 -H/S) (1-50's) (0-100's) (16.07-Average) (56.39-S/R)
Norman Sankar Achieved 3rd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (14-Matches) (13-Innings) (1-N/O) (192-Runs) (41 -H/S) (0-50's) (0-100's) (16.00-Average) (58.18-S/R)
Bowling
Min 7 Matches
Min 14 Wickets
Ronen Waskar Achieved 1st Prize For Best Bowler Of The Year. Played (14-Matches) (14-Innings) (72.0-Overs) (4-Maidens) (24-Wickets) (360-Runs Given) (5.00-Eco. Rate) (15.00-Average) (3/14- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Raymond Waskar Achieved 2nd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (13-Matches) (13-Innings) (47.3-Overs) (1-Maidens) (16-Wickets) (278-Runs Given) (5.85-Eco. Rate) (17.38-Average) (5/41- Best Bowling) (1-5 Wkts In Match)
Shifron Waskar Achieved 3rd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (14-Matches) (14-Innings) (69.3-Overs) (1-Maidens) (17-Wickets) (349-Runs Given) (5.02-Eco. Rate) (20.53-Average) (5/29- Best Bowling) (1-5 Wkts In Match)

Mar 2015
To
Feb 2016
Batting
Min 4 Inns
Min 80 Runs
Shifron Waskar Achieved 1st Prize For Best Batsman Of The Year. Played (8-Matches) (8-Innings) (5-N/O) (221-Runs) (102*-H/S) (0-50's) (1-100's) (73.67-Average) (107.80-S/R)
Avner Charikar Achieved 2nd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (8-Matches) (8-Innings) (3-N/O) (258-Runs) (122*-H/S) (1-50's) (1-100's) (51.60-Average) (92.81-S/R)
Ronen Waskar Achieved 3rd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (7-Matches) (6-Innings) (2-N/O) (199-Runs) (68*-H/S) (1-50's) (0-100's) (49.75-Average) (57.02-S/R)
Bowling
Min 4 Matches
Min 8 Wickets
Ronen Waskar Achieved 1st Prize For Best Bowler Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (44.4-Overs) (4-Maidens) (16-Wickets) (159-Runs Given) (3.56-Eco. Rate) (9.94-Average) (4/11- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Naor Gudker Achieved 2nd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (8-Matches) (8-Innings) (44.0-Overs) (5-Maidens) (11-Wickets) (134-Runs Given) (3.05-Eco. Rate) (12.18-Average) (3/19- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Shifron Waskar Achieved 3rd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (8-Matches) (8-Innings) (50.3-Overs) (7-Maidens) (13-Wickets) (173-Runs Given) (3.43-Eco. Rate) (13.31-Average) (5/18- Best Bowling) (1-5 Wkts In Match)

Mar 2014
To
Feb 2015
Batting
Min 4 Inns
Min 80 Runs
Norman Sankar Achieved 1st Prize For Best Batsman Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (1-N/O) (169-Runs) (76*-H/S) (1-50's) (0-100's) (28.17-Average) (61.01-S/R)
Ronen Waskar Achieved 2nd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (8-Matches) (8-Innings) (0-N/O) (173-Runs) (54 -H/S) (1-50's) (0-100's) (21.63-Average) (46.26-S/R)
-
Bowling
Min 4 Matches
Min 8 Wickets
George Sheader Achieved 1st Prize For Best Bowler Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (38.0-Overs) (14-Maidens) (8-Wickets) (74-Runs Given) (1.95-Eco. Rate) (9.25-Average) (3/3- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Shimshon Choor Achieved 2nd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (8-Matches) (6-Innings) (26.2-Overs) (3-Maidens) (10-Wickets) (94-Runs Given) (3.57-Eco. Rate) (9.40-Average) (4/7- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Shifron Waskar Achieved 3rd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (5-Matches) (5-Innings) (28.0-Overs) (6-Maidens) (10-Wickets) (102-Runs Given) (3.64-Eco. Rate) (10.20-Average) (5/29- Best Bowling) (1-5 Wkts In Match)

Mar 2013
To
Feb 2014
Batting
Min 4 Inns
Min 70 Runs
Shimshon Choor Achieved 1st Prize For Best Batsman Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (1-N/O) (118-Runs) (35 -H/S) (0-50's) (0-100's) (19.67-Average) (75.97-S/R)
Samson Ashtamkar Achieved 2nd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (7-Matches) (6-Innings) (0-N/O) (96-Runs) (54 -H/S) (1-50's) (0-100's) (16.00-Average) (83.96-S/R)
Raz Gozlan Achieved 3rd Prize For Best Batsman Of The Year. Played (6-Matches) (5-Innings) (0-N/O) (71-Runs) (27 -H/S) (0-50's) (0-100's) (14.20-Average) (57.14-S/R)
Bowling
Min 4 Matches
Min 7 Wickets
Avner Charikar Achieved 1st Prize For Best Bowler Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (50.0-Overs) (6-Maidens) (12-Wickets) (168-Runs Given) (3.36-Eco. Rate) (14.00-Average) (3/22- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Samson Ashtamkar Achieved 2nd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (42.3-Overs) (5-Maidens) (10-Wickets) (146-Runs Given) (3.44-Eco. Rate) (14.60-Average) (3/18- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)
Yoel Charikar Achieved 3rd Prize For Best Bowler Of The Year. Played (7-Matches) (7-Innings) (44.0-Overs) (0-Maidens) (14-Wickets) (230-Runs Given) (5.23-Eco. Rate) (16.43-Average) (3/28- Best Bowling) (0-5 Wkts In Match)


Copyright 2013 - IsraCricketTime in Israel

Upcoming Birthday
Venkatesh Muni K
Venkatesh Muni K
20th Nov
Menashe Walwatkar
Menashe Walwatkar
1st Dec
Moshe Saul
Moshe Saul
7th Dec
IsraCricket
How Do You Rate This Site ?
Excellent
Good
Poor


View Results
Version 2.08

 
This Page Viewed : Times

Thanks to everyone for making this site popular not only in Israel but all over the world. As we previously announced of closing this site. The day has come we are discontinuing our free service.

counter widget
counter widget

visitors by country counter
flag counter

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive DHTML / JavaScript Menu by TwinHelix Designs